CYCLE 2 3 4

Informations :

Am Cycle 2,3,4 kënnen scolariséiert Kanner ab dem éischte Schouljoer, déi an de Gemengen Fluesweiler oder Wuermer wunnen, an der Maison Relais Billek ageschriwwen ginn.

Chefs de Groupe : Andreas, Charles, Jana

Éducateurs : Bianca, Nathalie, Paul, Anna, Caroline, Mathias, Vanessa G., Lynn, Michelle, Cindy S. (Isabelle)

Aide Éducateurs : Jeff, Martine, Monique, Sylvie, Tiago, Cindy, Vanessa L., Joëlle 

Praktesch Informatiounen : Den Aktivitéiten Plang fannt dir ënnert der Rubrik « AGENDA ».

Themen Säll :

D’ Kanner kënnen iwwer hieren Alldag fräi entscheeden. Folgend Säll sinn zu engem bestëmmten Thema ageriicht:
Bitzstuff
Kreativsall
Fuerschen an experimentéieren
Teenie Sall
Legoland
Bausall
Sport an Beweegung 

Formulaire de contact

Dernière modification le 15/07/2024
Aller au contenu principal